ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ – ΜΠΕΤΟΝ (VIERO)

Μια μεγάλη γκάμα από φυσικά κονιάματα – φυσικές βαφές – χρώματα , λεπτόκοκκα ή χοντόκοκκα , για την επίτευξη και προσωμοίωση του αληθινού τσιμέντου ή μπετόν .

Κατηγορία

Τοίχος (Τεχνοτροπίες)

Υποκατηγορία

Ιnspirations

Εταιρεία

Viero

Χρήση

Εξωτερικά, Εσωτερικά

Effect

Custom made